facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Fosfinowe analogi peptydów…”. Wykład prof. Artura Muchy

Budynek Instytutu Chemii UŚ

26 kwietnia 2018 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego wykład pt. „Fosfinowe analogi peptydów jako narzędzia w badaniach enzymów proteolitycznych” wygłosi prof. dr hab. inż. Artur Mucha z Zakładu Chemii Bioorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Spotkanie, organizowane przez katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego, rozpocznie się o godz. 11.00 w budynku Instytutu Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9, aula nr 73).

Tematyka prelekcji dotyczy syntetycznych metod otrzymywania fosfinowych analogów peptydów. Omówione zostaną także wybrane aspekty ich zastosowania jako aktywnych i selektywnych inhibitorów enzymów proteolitycznych. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.