facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Forum Obywateli na Wydziale Prawa i Administracji

WPiA

W piątek 21 maja 2010 r. o godz. 9.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się debata publiczna z cyklu Forum Obywateli. Tematem spotkania będzie „Województwo śląskie jako region Polski w Unii Europejskiej: szanse i wyzwania”. Forum Obywateli to inicjatywa Parlamentu Europejskiego, stanowiąca jeden ze środków komunikacji Parlamentu Europejskiego z obywatelami.

Debatę otworzy JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Wśród zaproszonych gości znajdą się śląscy posłowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele administracji centralnej i władz samorządowych i świata nauki. Gościem honorowym spotkania będzie przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego fora organizowane są w różnych regionach państw Unii Europejskiej. Są one jednym ze sposobów bezpośredniego konsultowania się Parlamentu Europejskiego z obywatelami.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.