facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Finał XXII Konkursu Wiedzy Technicznej

logo Konkursu Wiedzy Technicznej

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom, zorganizowanego przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Agencją Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, XXII Konkursu Wiedzy Technicznej odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Parku Naukowo-Technologicznego w Sosnowcu.

Konkurs, mając na celu promowanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem, daje możliwość dotarcia do uczniów stojących przed wyborem przyszłego kierunku studiów i zapoznania ich z ofertą edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Przedsięwzięcie przebiega w dwóch etapach: pierwszy odbywa się na terenie szkół i ma za zadanie wyłonienie trzyosobowej reprezentacji, która na kolejnym etapie rozwiązuje zadania konkursowe. Uczestnicy muszą udzielić odpowiedzi na 40 zagadnień obowiązkowych, a także odpowiedzieć na 10 pytań z 20 zagadnień fakultatywnych. Ta część konkursu odbywa się na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.