facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Finał XVII Konkursu Wiedzy Technicznej

W piątek 19 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu (ul. Żytnia 12) odbędzie się finał XVII Konkursu Wiedzy Technicznej, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki II etapu konkursu. Celem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zagadnień związanych z nowoczesną techniką i informatyką oraz uświadomienie uczniom, szczególnie z klas maturalnych, jak duże znaczenie ma wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych.

Konkurs Wiedzy Technicznej daje również organizatorom możliwość dotarcia do dużej liczby uczniów stojących przed wyborem przyszłego kierunku studiów i zainteresowania ich kierunkami technicznymi śląskich i zagłębiowskich uczelni, w tym z bogatą ofertą edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ.

Patronat nad XVII Konkursem Wiedzy Technicznej objął m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Pomysłodawcą jest dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk z Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.