facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Finał XIX Konkursu Wiedzy Technicznej

W piątek 17 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu (ul. Żytnia 12) odbędzie się finał XIX Konkursu Wiedzy Technicznej, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki II etapu konkursu. Celem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zagadnień związanych z nowoczesną techniką i informatyką oraz uświadomienie uczniom, szczególnie z klas maturalnych, jak duże znaczenie ma wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych.

Pomysłodawcą konkursu jest dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk, kierownik Zakładu Elektroceramiki i Mikromechatroniki UŚ.

Patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezydenci zagłębiowskich miast: Sosnowca – Arkadiusz Chęciński, Będzina – Łukasz Komoniewski i Dąbrowy Górniczej – Zbigniew Podraza. Konkurs wspiera również prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego Mieczysław T. Koczkowski i członkowie Komisji Bezpieczeństwa Biznesu przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz mgr Robert Ruta, dyrektor Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.