facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Finał V edycji maratonu programistycznego „Deadline24”

20 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00 w Kopalni Guido w Zabrzu odbędzie się finał V edycji międzynarodowego maratonu programistycznego „Dealine24”. W wydarzeniu uczestniczyć będzie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji UŚ dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Konkurs został objęty patronatem merytorycznym m.in. przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. „Deadline24” organizowany jest już od 2009 roku. W konkursie mogą uczestniczyć trzyosobowe grupy programistów z całej Polski. Uczestnicy muszą wykazać się szeroką wiedzą z zakresu informatyki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.deadline24.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.