facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Festiwal Slajdów Podróżniczych

Od 8 do 9 grudnia 2012 r. w auli. im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki UŚ (Katowice, ul. Uniwersytecka  4) odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Slajdów Podróżniczych. Tegoroczna impreza będzie przebiegać pod hasłem „Polska i sąsiedzi”.

Podczas festiwalu przedstawiona zostanie m.in. relacja z największego odkrycia geograficznego w Polsce ostatnich lat - odkrycia nowych korytarzy i sal Jaskini Niedźwiedziej w Sudetach. Ponadto wraz z autorami prelekcji będzie można odbyć wędrówki po całej Polsce i krajach sąsiednich.

Festiwal Slajdów Podróżniczych organizowany jest dwa razy w roku od dziesięciu lat. Organizatorem festiwalu jest Śląskie Stowarzyszenie Podróżnicze „Garuda”. Patronat medialny nad imprezą objęła Gazeta Uniwersytecka UŚ.

Szczegółowe informacje oraz program wydarzenia dostępne są na stronie internetowej: www.festiwal.garuda.org.pl.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.