facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Festiwal Nauki na Wydziale Artystycznym

FN2010

6. Studencki Festiwalu Nauki to wydarzenie o charakterze popularnonaukowym, przebiegające jednocześnie na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego. 26 kwietnia 2010 r. uczestnicy festiwalu na Wydziale Artystycznym w Cieszynie będą mogli wziąć udział w dwóch konferencjach zorganizowanych przez Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe „Poza Pracownią”.

Konferencja pt. „Wolna kultura, wolna edukacja” stanowi wprowadzenie do tematyki licencji Creative Commons. W sferę zagadnień dotyczących warunków licencyjnych umożliwiających przekazanie innym części praw autorskich wprowadzą słuchaczy specjaliści: Edwin Bendyk, Jarosław Lipszyc oraz dr Alek Tarkowski. Wydarzenie zostało zaplanowane na godz. 13.00.

„Transformacje.pl – gospodarka i kultura” to tytuł drugiej konferencji odbywającej się o godz. 18.00 na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Seminarium ma charakter konfrontatywny, zgodnie z założeniami organizatorów ma stanowić płaszczyznę spotkania przedstawicieli dwóch odmiennych obszarów działalności: ekonomistów i socjologów ze środowiskiem artystycznym. Konferencja ma być okazją do porównania efektów przekształceń w obu sferach polskiej rzeczywistości. 

Plan 6. Studenckiego Festiwalu Nauki: http://festiwalnauki.us.edu.pl/2009/index.php?program2010.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.