facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Festiwal Filmoznawczy „Made in Poland”

24 listopada 2014 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się kolejna edycja festiwalu filmowego „Made in Poland”. Tym razem festiwal poświęcony będzie filmografii brazylijskiej. W tegorocznej edycji zatytułowanej „Made in Poland, Made in Brazil” zaprezentowane zostaną m.in. filmy „Bilet na księżyc” oraz „W jego oczach”. Projekcjom towarzyszyć będzie prezentacja twórczości polsko-brazylijskiego poety Paula Lemińskiego. Tłumaczenia wierszy brazylijskiego poety, lingwisty polskiego pochodzenia zaprezentują studenci Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Wydziału Filologicznego UŚ, biorący udział w projekcie „Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla młodzieży polonijnej”. Inicjatywa prowadzona jest przez Stowarzyszenie Sympatyków SJiKP UŚ w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”.

Podczas festiwalu zaprezentowane zostaną produkcje charakterystyczne dla kinematografii polskiej oraz brazylijskiej, zawierające elementy typowe dla filmów tych obszarów językowo-kulturowych. Tym samym festiwal będzie częścią projektu „Poezja buduje mosty”, mającego na celu m.in. rozwinięcie kompetencji kulturowych wśród studentów brazylijskich oraz polskich. Od początku swego powstania „Made in Poland” ma na celu prezentację kultury, tradycji, obyczajów właściwych danym krajom, a także przybliżenie kultury polskiej studentom zagranicznym  studiującym w Polsce.

Festiwal organizowany jest przez studentów kulturoznawstwa UŚ przy współpracy Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich pod opieką merytoryczną mgr Agnieszki Tambor.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.