facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Fabryka Inżynierów XXI wieku

30 września 2013 r. odbędzie się uroczyste otwarcie Fabryki Inżynierów XXI wieku – inwestycji Politechniki Łódzkiej. W otwarciu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Celem ogólnym projektu pn. „Fabryka inżynierów XXI wieku – budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-laboratoryjnego Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej” jest rozwój uczelni jako nowoczesnego ośrodka akademickiego kształcącego specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii poprzez budowę infrastruktury Wydziału Mechanicznego wraz z zakupem wyposażenia pozwalającego na zastosowanie ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w dydaktyce. Poprzez realizację celu ogólnego organizatorzy chcą osiągnąć m.in.:

  • wzrost zainteresowania studentów kierunkami priorytetowymi,
  • wzrost umiędzynarodowienia studiów,
  • wzrost konkurencyjności uczelni,
  • wzrost poziomu kształcenia.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – XIII Oś Priorytetowa, działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.