facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Ewaluacja w projektach systemowych ośrodków pomocy społecznej”

2 grudnia 2011 r. o godz. 9.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się seminarium naukowe pt. „Ewaluacja w projektach systemowych ośrodków pomocy społecznej”. Otwarcia seminarium dokona prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz.

W programie wydarzenia znajdą się m.in. wystąpienia: prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Frysztackiego, prof. dr hab. Anny Kotlarskiej-Michalskiej, prof. dr. hab. Krzysztofa Piątka, prof. dr hab. Barbary Szatur-Jaworskiej, dr. Marka Rymszy. Druga część seminarium będzie okazją do prezentacji dobrych praktyk w zakresie ewaluacji w projektach systemowych ośrodków pomocy społecznej. Prezentacji dokonają przedstawiciele: MOPR z Bytomia i Zabrza, MOPS z Dąbrowy Górniczej oraz Katowic, OPS z Lubomia i Rybnika.

Patronat honorowy nad seminarium objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Organizatorami wydarzenia są Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.