facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Europejski Salon Edukacji w Paryżu

Od 24 do 27 listopada 2011 r. w Paryżu odbędzie się Europejski Salon Edukacji. W wydarzeniu udział weźmie delegacja z Polski, w skład której wejdą m.in.: JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak oraz JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. dr hab. Adam Budnikowski.

Wydarzenie będzie miało na celu promocję polskich uczelni oraz ich szerokiej oferty edukacyjnej na arenie międzynarodowej. Uczelnie zaprezentują ofertę dydaktyczną skierowaną do młodzieży polonijnej, a także przedstawią możliwości studiowania w Polsce w ramach programu Erasmus. Omówiona zostanie polsko-francuska współpraca akademicka (polsko-francuskie programy studiów) oraz kwestie: badań w dziedzinie chemii (w nawiązaniu do obchodów roku Marii Skłodowskiej-Curie) i nauki języka polskiego.

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, przybliży uczestnikom wydarzenia wybrane zagadnienia z zakresu polskiego systemu szkolnictwa wyższego, m.in. kwestie związane z podwójnymi i wspólnymi dyplomami w Polsce.

Podczas Salonu odbędzie się konferencja pt. „Etudier en Pologne aujourd’hui” („Studia w Polsce dzisiaj”). Uczestnicy spotkania podejmą m.in. zagadnienia: polskiego szkolnictwa wyższego, przepisów prawnych – konwencji lizbońskiej (2004) i polsko-francuskiej umowy bilateralnej o uznawalności dyplomów (2009), stypendiów polskich, francuskich i europejskich, zasad rekrutacji na studia w Polsce. Poruszone zostaną również kwestie społeczne – kosztów utrzymania oraz opieki zdrowotnej w trakcie studiów w Polsce.

Wydarzenie będzie również okazją do licznych spotkań i dyskusji pomiędzy przedstawicielami KRASP, KRUP, KRUE, Conférence des Grandes Ecoles (CGE) oraz Conférence des présidents d'université (CPU).

Organizatorami Salonu są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasada RP w Paryżu oraz Stowarzyszenie Open Europa – Program ETUDIER VISITER PL.

Program Europejskiego Salonu Edukacji w Paryżu

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.