facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2014

24 października 2014 r. w Warszawie odbędzie się pierwsza polska prezentacja rozwiązań antyplagiatowych dla uczelni – „Europejskie Forum Antyplagiatowe (EFA 2014)” organizowane przez Europejskie Forum Prawa i Edukacji. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Konferencja została zaplanowana w odpowiedzi na zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Celem spotkania jest m.in. zaprezentowanie oferty wiodących firm europejskich, a także rozwiązań akademickich służących analizie prac studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz ocenie publikacji wydawnictw uczelnianych.

W ramach spotkania zaplanowano również panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stowarzyszeń uczelnianych i organów akademickich. Podjęte tematy dotyczyć będą między innymi powstającego Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych, sposobów finansowania i ustalenia standardów weryfikacji antyplagiatowej, a także zmian w zarządzaniu prawami własności intelektualnej i pozyskiwania środków europejskich.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.