facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

6 i 7 października 2011 r. w Katowicach odbędzie się I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ciągu dwóch dni odbędzie się 11 paneli dyskusyjnych, w których udział weźmie 80 prelegentów z Polski i zagranicy. Regionalna Izba Gospodarcza  w Katowicach, która jest głównym organizatorem Kongresu, spodziewa się blisko 20 delegacji zagranicznych i ponad 2000 uczestników. Imprezie towarzyszyć będą Targi Usług i Produktów dla MŚP Biznes Expo. Kongres zainauguruje wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw ma na celu zdiagnozowanie obecnego stanu sektora MŚP w Polsce oraz wytyczenie nowych kierunków jego rozwoju. Innowacje, klastry czy nowe technologie, ponadto współpraca nauki z biznesem i samorządem terytorialnym to obecnie jedne  z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Przedsięwzięcie adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli sektora MŚP, samorządów terytorialnych oraz instytucji naukowo-badawczych. Europejski charakter Kongresu podkreślą zagraniczni goście m.in. z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier, Czech, Słowacji, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Rosji oraz sześciu państw Partnerstwa Wschodniego. Zaprezentują oni doświadczenia europejskie w obszarze wspierania rozwoju MŚP w oparciu o sposoby zdobywania wiedzy na temat działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, procedury oraz koszty związane z założeniem firmy, a także możliwości reprezentowania interesów MŚP wobec władzy publicznej. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Głównymi tematami Kongresu będą zagadnienia związane z analizą obecnego stanu MŚP w Polsce i w państwach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem przede wszystkim barier i zagrożeń, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy. Sesje panelowe traktować będą również o roli otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków i instrumentów dla rozwoju oraz wzmocnienia potencjału tego sektora, internacjonalizacji polskich firm oraz współpracy nauki i biznesu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Nie zabraknie również tak ważnych tematów jak: rodzinna przedsiębiorczość, etyka w biznesie czy społeczna odpowiedzialność biznesu.

W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który będzie pełnił funkcję moderatora sesji „Edukacja dla Biznesu – przygotowanie, aktywizacja i rozwój kadr – współpraca z MŚP” (7 października, godz. 14.00–16.35, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego).

W Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw uczestniczyć również będą: prof. zw. dr hab. Marek Szczepański z Wydziału Nauk Społecznych UŚ, prof. zw. dr hab. Jan Malicki z Wydziału Filologicznego UŚ, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, dr Ewelina Wiszczun z Wydziału Nauk Społecznych.

Spotkania panelowe oraz dyskusje odbywać się będą w kilku lokalizacjach w stolicy Górnego Śląska: w katowickim Centrum Kultury im. K. Bochenek, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a także w gmachu Biblioteki Śląskiej.

Organizatorzy Kongresu będą gromadzić wnioski oraz konkluzje dotyczące pomysłów i rozwiązań dla polskiego sektora MŚP, które następnie zostaną opracowane przez ekspertów i przekazane w formie rekomendacji władzom Rzeczypospolitej Polskiej.
Kongres będzie próbą unifikacji podejścia prawodawstwa krajów europejskich wobec małych i średnich firm, czego nikt w tej części świata dotychczas nie robił.

Kongresowi towarzyszyć będą Targi Usług i Produktów dla MŚP Biznes Expo, w ramach których instytucje będą mogły zaprezentować swoją ofertę. Organizatorzy zarezerwowali miejsce dla blisko 200 wystawców, których ekspozycje będzie można odwiedzać przez dwa dni.

Honorowy patronat nad Kongresem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Kongres odbywa się także pod patronatem Prezydencji Polski w Radzie UE. Radzie Programowej Kongresu przewodniczy prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Partnerami merytorycznymi są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Współgospodarzami wydarzenia – wojewoda śląski, marszałek województwa śląskiego i prezydent Katowic.

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest partnerem I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.kongresmsp.eu.


 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.