facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Europejski Kongres Gospodarczy 2015

Od 20 do 22 kwietnia 2015 r. w Katowicach odbywać się będzie VII Europejski Kongres Gospodarczy. Trzydniowe wydarzenie składa się z debat, spotkań i licznych wydarzeń towarzyszących. Weźmie w nim udział ponad 6 tysięcy gości z Polski i krajów europejskich. Tematyka będzie obejmować najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.

20 kwietnia JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w inauguracji Kongresu oraz w sesji pt. „Młodzi liderzy o przyszłości Europy”. W debacie uczestniczyć będą również politycy, przedstawiciele biznesu oraz studenci. Tego samego dnia zaplanowano spotkanie z komisarzem UE ds. badań, nauki i innowacji Carlosem Moedasem, w którym uczestniczyć będzie JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś. Będzie to okazja do spotkania się z przedstawicielami firm oraz instytucji, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania na polski rynek.

20 i 21 kwietnia w Kongresie uczestniczyć będzie także prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, który weźmie udział w sesji nt. „Wodociągi i kanalizacja”.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego omówione zostaną m.in. tematy:

 • „300 miliardów dla nowej Europy. Wielki program inwestycyjny Unii Europejskiej”,
 • „Rola państwa w gospodarce. Wolność, regulacja, interwencja”,
 • „Innowacyjna Europa – czas konkretnych działań”,
 • „Energia, przemysł, klimat, czyli trzy w jednym”,
 • „Wyzwania globalnej gospodarki. Nowe rynki, nowe kierunki”,
 • „Zdrowy szpital, czyli jaki?”,
 • „Kapitał społeczny i gospodarka”,
 • „Liderzy innowacyjności”,
 • „Rynek kapitałowy Europy Środkowej”,
 • „Przyszłość strefy euro”,
 • „Polityka gospodarcza – Polska 2020”,
 • „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej”,
 • „UE 2030 – wizje Europy”,
 • „Europa i świat wobec problemu ochrony klimatu. Dokąd zmierzamy?”,
 • „Grupa Wyszehradzka – gospodarczy aspekt współpracy regionalnej”.

 

W ramach pierwszej edycji projektu EEC – Liderzy Przyszłości, specjaliści i eksperci Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach spotkają się ze studentami i absolwentami. Obok wykładów otwartych inicjatywa zakłada także udział młodych liderów w roli prelegentów i słuchaczy kongresowych dyskusji. Projekt zakłada także inne formy obecności młodych osób – współpracę przy organizacji wydarzenia i uczestnictwo w charakterze gości.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.eecpoland.eu.


O wydarzeniu napisali również:

„Dziennik Zachodni” - „Startuje VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach” (19.04.2015)

„tvn24bis” - „Innowacje, energetyka i klimat. Rusza Europejski Kongres Gospodarczy” (19.04.2015)

„Dziennik Zachodni” - „EEC 2015 w Katowicach. Buzek: Młodzi powinni znaleźć swój księżyc” (20.04.2015)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.