facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Europejski Kongres Gospodarczy 2013

Od 13 do 15 maja 2013 r. w Katowicach odbywać się będzie V Europejski Kongres Gospodarczy. Trzydniowe wydarzenie składa się z debat, spotkań i licznych wydarzeń towarzyszących. Weźmie w nim udział ponad 6 tysięcy gości z Polski i krajów europejskich. W Kongresie uczestniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące: przyszłości europejskiej gospodarki i strefy euro, europejskiej współpracy regionalnej w dziedzinie energetyki, polityki klimatyczno-energetycznej – horyzont 2050, gazu łupkowego, funduszy unijnych wspierających innowacje, trendów w światowym górnictwie węgla kamiennego, nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, finansów samorządów, inwestycji infrastrukturalnych w Europie Centralnej, europejskich korytarzy transportowych, sektora budowlanego w Polsce, nowych technologii w motoryzacji, telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego, rynku pracy i polityki zatrudnienia, a także polityki lekowej.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.eecpoland.eu.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.