facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Eurodyktando”

22 października 2014 r. o godz. 10.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się po raz szósty Konkurs Ortograficzny „Eurodyktando”, w którym udział wezmą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Tekst dyktanda przygotuje dr Katarzyna Wyrwas z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Poradni Językowej UŚ.

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy współpracy z Instytutem Języka Polskiego UŚ oraz Regionalnym Ośrodkiem EFS w Katowicach.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.