facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Etyka, kara, prawa człowieka”. Konferencja

23 kwietnia 2010 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, w sali 203, odbędzie się konferencja pt. „Etyka, kara, prawa człowieka” podejmująca temat etycznych problemów związanych z więziennictwem, karaniem oraz społecznym nastawieniem do więźniów. W ramach seminarium odbędą się warsztaty na temat przemocy wobec kobiet prowadzone przez Amnesty International.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji powinny do 31 marca 2010 r. nadesłać zgłoszenia uczestnictwa wraz z abstraktami na adres e-mail: ko.pen.us@gmail.com. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorami wydarzenia są: Koło Naukowe Filozofów przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego oraz Studenckie Koło Penitencjarne działające przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ.

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany po 8 kwietnia 2010 r. na stronie internetowej: www.knfilozofia.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.