facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Erasmus Photo Contest 2012”

Do 10 maja 2012 r. można nadsyłać prace do konkursu fotograficznego „Erasmus Photo Contest 2012”. W konkursie udział mogą wziąć studenci, którzy uczestniczyli w wyjeździe na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus.
Tematem konkursu jest: „Mój Erasmus w Europie”. Uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie w formie cyfrowej (format JPEG lub JPG) o maksymalnym rozmiarze 5MB.
 

Regulamin konkursu w języku polskim
Regulamin konkursu w języku angielskim 

Jury, którego przewodniczącą jest prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranica UŚ, wybierze 10 fotografii, które zostaną zaprezentowane podczas Erasmus Day − 17 maja 2012 r. na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Tego dnia będzie można zagłosować na wybrane zdjęcie.

Wysyłając fotografię na konkurs uczestnicy zgadzają się na jej wykorzystanie i publikację przez Uniwersytet Śląski. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.

Wysłanie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem, że fotografie zostały wykonane przez autorów osobiście, posiadają oni do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.

Zgoda na wykorzystanie fotografii w języku polskim
Zgoda na wykorzystanie fotografii w języku angielskim
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.