facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Energetyka przyszłości? Ochrona środowiska naturalnego” w ramach cyklu „Z najlepszymi przez fizykę”

2 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 Pracownia Dydaktyki Fizyki organizuje kolejny wykład z cyklu „Z najlepszymi przez fizykę”.

Podczas spotkania, które odbędzie się w sali audytoryjnej im. A. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (ul. Uniwersytecka 4 w Katowicach), wykład pt. „Energetyka przyszłości? Ochrona środowiska naturalnego” wygłosi prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper z Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań.

Streszczenie wykładu:

Kontynuowanie gospodarki światowej opartej na paliwach kopalnianych (węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny) zagraża wyeksploatowaniem złóż paliw kopalnianych i prowadzi do zaburzenia równowagi środowiska naturalnego. W związku ze wzrostem liczby ludności oraz rozwojem gospodarczym krajów rozwijających się organizacje energetyczne przewidują podwojenie światowego zapotrzebowania na energię do roku 2050. Wykorzystanie paliw kopalnianych wprowadza zanieczyszczenia do atmosfery i szkodzi naszemu zdrowiu. Dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane mają wpływ na globalne ocieplenie, zagrażając stabilności ziemskiego klimatu. Musimy szukać innych alternatywnych źródeł energii. Wydaje się, że tzw. odnawialne źródła energii nie zaspokajają rosnącego zapotrzebowania na energię. Alternatywą może być rozwój energetyki jądrowej wykorzystującej reaktory rozszczepialne oraz intensywne badania prowadzące w przyszłości do wykorzystania reakcji fuzji lekkich jąder w energetycznych instalacjach termojądrowych. Będzie to energia tania, bezpieczna, przyjazna środowisku oraz praktycznie o niewyczerpalnych zasobach paliwowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.