facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Eliminacje okręgowe XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego

Zdjęcie: budynek Wydziału Filologicznego UŚ w Sosnowcu

Od 4 do 5 marca 2017 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbywać się będą zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Do konkursu przystąpi 49 uczniów z 33 szkół województwa śląskiego i opolskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki na zawodach I stopnia.

Harmonogram zawodów okręgowych XLVIII OJR w Okręgu Śląskim

4 marca (sobota):

  • godz. 9.45 (s. 0.1) – rejestracja uczestników i losowanie miejsc,
  • godz. 10.00 (s. 0.1) – część pisemna,                        
  • od godz. 13.30 (s. 1.1, 1.45, 1.50) – część ustna.                            

 

5 marca (niedziela):

  • godz. 12.00 (s. 0.1) – ogłoszenie wyników. 

 

Zgodnie z regulaminem Olimpiady Języka Rosyjskiego test pisemny na zawodach okręgowych składa się z zadań o charakterze leksykalno-gramatycznym z elementami wiedzy realioznawczej. Część ustna obejmuje wypowiedź (5–7 minut) na jeden temat wylosowany przez ucznia. Tematy do części ustnej są dostępne na stronie: www.ir.uw.edu.pl/ojr/.

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.