facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Eliminacje okręgowe XLIV Olimpiady Biologicznej

24 stycznia 2015 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będą eliminacje okręgowe XLIV Olimpiady Biologicznej, które organizuje działający na wydziale Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej. 69 uczniów z 35 szkół średnich województwa śląskiego rozwiąże test pisemny składający się z dwóch części. W trakcie eliminacji odbędzie się także konkurs posterów, w którym biorą udział autorzy szczególnie interesujących merytorycznie i starannie przygotowanych prac.

O godz. 9.00 uczniowie spotkają się z mgr. Mariuszem Kanturskim, przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WBiOŚ. Natomiast rozwiązywanie testu pisemnego rozpocznie się o godz. 9.30. Eliminacje okręgowe XLIV Olimpiady Biologicznej będą również okazją do spotkania z nauczycielami – opiekunami olimpijczyków, z którymi omówiona zostanie między innymi tematyka wykonywanych przez uczniów prac olimpijskich. Przewidziane są także wystąpienia recenzentów prac, którzy podzielą się swoimi uwagami i udzielą porad, co do wyboru tematyki posterów i sposobu ich realizacji.

Wyniki eliminacji oraz lista laureatów konkursu posterów zostaną podane o godz. 16.30. Nagrody dla uczniów zakwalifikowanych do eliminacji III stopnia i konkursu posterów zostaną wręczone w kwietniu 2015 r. Wystawę wyróżnionych posterów będzie można zobaczyć w holu przed aulą.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.