facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Eliminacje okręgowe XLII Olimpiady Biologicznej

26 stycznia 2013 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będą eliminacje okręgowe XLII Olimpiady Biologicznej. Organizatorem wydarzenia jest działający na Wydziale Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej. 

Uczestnicy rozwiązują test wyboru, składający się ze 100 pytań. Zakres wiedzy biologicznej, jaki należy opanować, aby uzyskać satysfakcjonujący wynik, podany jest na stronach Komitetu Głównego.
W trakcie eliminacji odbywa się także konkurs posterów, w którym biorą udział autorzy szczególnie interesujących merytorycznie i starannie przygotowanych prac. 

W tegorocznych zawodach okręgowych weźmie udział 330 uczniów z 62 szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. 

Szczegółowe informacje…

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.