facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Eliminacje okręgowe XLI Olimpiady Biologicznej

21 stycznia 2012 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 9) odbędą się eliminacje okręgowe (II stopnia) XLI Olimpiady Biologicznej. Do eliminacji okręgowych w okręgu śląskim nadesłano 311 prac, po weryfikacji posterów zakwalifikowano 289 uczniów, którzy przystąpią do rozwiązywania testu.

W trakcie trwania testu pisemnego odbędzie się spotkanie z nauczycielami – opiekunami olimpijczyków, podczas którego dr Alina Urbisz wypowie się na temat prawidłowego zaplanowania doświadczeń i obserwacji, wykonania badań i opracowania wyników w pracach olimpijskich.

Dodatkową atrakcją będzie konkurs posterów.

W czasie oczekiwania na wyniki testu pisemnego i ogłoszenie wyników uczniowie i nauczycie będą mogli uczestniczyć w:

  • spotkaniu z prof. UŚ dr hab. Ewą Kurczyńską – prodziekanem ds. promocji Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego;
  • projekcji filmu „Olszynowe uroczyska” (Mysterious alder woods), który powstał w Międzynarodowym Roku Różnorodności Biologicznej. Został on zrealizowany ze środków JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ oraz Katedry Ekologii. Wykorzystano w nim wyniki badań projektu badawczego pt. „Migracja gatunków leśnych do runa plantacji olszy czarnej posadzonych na gruntach porolnych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych” (P04F 059 29), finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowanego w latach 2005–2007;
  • wykładzie dr hab. Anny Orczewskiej pt. „Znaczenie starych podmokłych lasów we współczesnym krajobrazie”.
     

Szczegółowe informacje...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.