facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Eliminacje okręgowe XL Jubileuszowej Olimpiady Biologicznej

29 stycznia 2011 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ odbędą się eliminacje okręgowe XL Jubileuszowej Olimpiady Biologicznej. W wydarzeniu udział weźmie 268 uczniów z 56 szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Uczestnicy rozwiązywać będą test pisemny składający się ze 100 pytań. Od ubiegłego roku uzyskanie wysokiej punktacji z testu jest podstawą bezpośredniej kwalifikacji do eliminacji centralnych (III stopnia), organizowanych w kwietniu br. w Warszawie.

Celem Olimpiad jest przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania biologią wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przygotowania do eliminacji przyczyniają się nie tylko do pogłębienia wiedzy, ale również podniesienia poziomu nauczania.

Szczegółowe informacje...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.