facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Eliminacje okręgowe w ramach XLV Olimpiady Języka Rosyjskiego

Od 8 do 9 marca 2014 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) odbywać się będą zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) XLV Olimpiady Języka Rosyjskiego. Do konkursu przystąpi 50 uczniów z województwa śląskiego i opolskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki w zawodach I stopnia.

Harmonogram eliminacji okręgowych XLV OJR w Okręgu Śląskim

8 marca 2014 roku (sobota)

  • część pisemna             –          godz. 10.00, s. 0.1
  • część ustna                 –          od godz. 13.30, s. 1.1, 1.44, 1.45

9 marca 2014 roku (niedziela)

  • ogłoszenie wyników –          godz. 12.00, s. 0.1

Na eliminacjach uczniowie muszą mieć ze sobą dowód tożsamości.

Zgodnie z Regulaminem OJR test pisemny na eliminacjach okręgowych składa się z zadań o charakterze leksykalno-gramatycznym z elementami wiedzy realioznawczej. Część pisemna trwa dwie godziny zegarowe i ma charakter anonimowy. Część ustna obejmuje wypowiedź (5-7 minut) na jeden temat, wylosowany przez ucznia. Tematy do części ustnej są dostępne na stronie internetowej Komitetu Głównego OJR www.ir.uw.edu.pl/ojr/.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.