facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Ekologiczne paliwo do kotłów na pellet

Mgr Adam Nocoń w ramach przygotowywanego na Uniwersytecie Śląskim doktoratu wdrożeniowego prowadzi badania nad ekologiczną mieszanką pelletu przeznaczoną jako paliwo do automatycznych kotłów centralnego ogrzewania. Mieszanka ta ma charakteryzować się wysoką wydajnością energetyczną i niskim stężeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki badaniom nie tylko otrzymamy bardziej przyjazne środowisku paliwo, lecz również przedłużymy żywotność urządzeń służących do jego spalania, spełniając tym samym dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie tzw. ekoprojektu.


Mgr Adam Nocoń – zdjęcie portretowe
Mgr Adam Nocoń, pracownik rodzinnej firmy P.P.U.H. „Zamech”, prowadzi również własną działalność gospodarczą w przedsiębiorstwie „Budmet Nocoń”
oraz realizuje doktorat w trybie wdrożeniowym
Fot. Sekcja Prasowa UŚ

Stopniowa poprawa czystości powietrza w naszym kraju uzależniona będzie m.in. od wymiany starych kotłów w gospodarstwach domowych na urządzenia nowszej generacji oraz od rezygnacji ze stosowania gorszych paliw. Obecnie dostępne są już nowoczesne urządzenia do spalania np. węgla, ekogroszku czy pelletu, przy czym wciąż wiele wątpliwości budzić może jakość paliw oferowanych na polskim rynku.

Temat ten postanowił podjąć mgr Adam Nocoń, pracownik rodzinnej firmy P.P.U.H. „Zamech”, który prowadzi również własną działalność gospodarczą w przedsiębiorstwie „Budmet Nocoń” specjalizującym się w produkcji ekologicznych urządzeń grzewczych. – Kotlarstwem zajmujemy się od ponad trzydziestu lat, w związku z tym interesuje nas także rynek produkcji paliw stosowanych w naszych urządzeniach. Jakość wybieranego paliwa ma bowiem znaczenie nie tylko dla emisji zanieczyszczeń do atmosfery, lecz również wpływ na sprawność i żywotność produkowanych kotłów – wyjaśnia badacz.

Kotły projektowane są przede wszystkim pod wykorzystanie określonego rodzaju paliwa, może to być węgiel, ekogroszek albo pellet. Produkowane materiały powinny charakteryzować się możliwie najniższą emisją zanieczyszczeń do atmosfery, najwyższą sprawnością oznaczającą uzyskanie wysokiej energii ze spalanego paliwa oraz gwarantujących długą żywotność urządzenia zgodną z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą tzw. ekoprojektu. – Nasza firma zajmuje się produkcją kotłów, w których stosujemy szereg opatentowanych rozwiązań. Jeden z naszych produktów uzyskał wydajność rzędu 96%, co oznacza, że niemalże całe stosowane w nim paliwo jest wykorzystywane w postaci energii grzewczej. Podkreślę raz jeszcze, sprawność urządzenia zależy jednak od jakości kupowanego paliwa. Nawet najnowocześniejsze urządzenia nie będą sprawnie funkcjonować, jeśli wybierzemy zanieczyszczone paliwa, wciąż tak szeroko dostępne w polskich sklepach – komentuje mgr Adam Nocoń.

– Kilka lat temu zaczęliśmy stosować opatentowany nowoczesny palnik do kotłów przeznaczonych do spalania pelletu należącego do grupy odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy jednak małą rodzinną firmą, w związku z czym nie mieliśmy możliwości prowadzenia we własnym zakresie badań naukowych dotyczących jakości wspomnianego przeze mnie paliwa – dodaje.

Znakomitym rozwiązaniem tego problemu okazała się możliwość wzięcia udziału w programie pn.  „Doktorat wdrożeniowy” we współpracy z wybraną uczelnią. Mgr Adam Nocoń postanowił realizować doktorat wdrożeniowy we współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego pod kierunkiem dr hab. Iwony Jelonek, akredytowanej petrolog, która specjalizuje się w metodach badawczych stosowanych m.in. przy ocenie jakości paliw kopalnych, biomasy oraz odpadów powstałych w wyniku ich spalania czy prognozowaniu jakości koksu metalurgicznego. – Poznałem Panią Profesor podczas jednej z konferencji naukowych. Wysłuchałem jej interesującego wystąpienia. Podczas rozmowy usłyszałem po raz pierwszy o możliwości prowadzenia badań w ramach doktoratu wdrożeniowego. Zdecydowałem się podjąć to wyzwanie. Nie ukrywam, że w każdej sprawie mogę liczyć na pomoc nie tylko Pani Profesor, która została opiekunem naukowym przygotowywanej rozprawy doktorskiej, lecz również innych naukowców, w tym doktorantów z Wydziału Nauk o Ziemi – przyznaje mgr Adam Nocoń.

Przedmiotem prowadzonych badań jest analiza składu i klasyfikacja dostępnych na rynku pelletów drzewnych pod kątem ich jakości, a także, docelowo, poszukiwanie takiej mieszanki, która spełniać będzie najwyższe normy zarówno ze względu na kaloryczność, jak też ekologię produktu. Pellet drzewny to rodzaj biopaliwa otrzymywanego z trocin różnych drzew, zarówno iglastych, jak i liściastych. Mgr Adam Nocoń dokonał analizy próbek pelletu uzyskanych od wiodących producentów krajowych. Z przeprowadzonych dotychczas analiz wynika, że z dwunastu próbek jedynie pięć spełnia normy jakości produktu. Co istotne, ogólnodostępne biopaliwa oferowane w niższych cenach nie są certyfikowane, zdarza się również, że do ich produkcji używa się zanieczyszczonych różnymi substancjami odpadów drzewnych, w tym kory czy też dodawane są substancje, które pod wpływem procesów spalania stają się silnie toksyczne i dostają się do atmosfery.

Piec FOREST LUX – grafikaW ramach realizowanego doktoratu zaprojektowane zostaną mieszanki, które w swym składzie będą zawierały nie tylko trociny drzew iglastych, ale także trociny drzew z lasów mieszanych. Następnie wyselekcjonowane, najlepsze mieszanki uzyskane przez zespół badawczy będą spalane w automatycznym kotle pelletowym FOREST firmy „Budmet” (na zdjęciu), a uzyskane wyniki stężeń emisji zanieczyszczeń, w tym m.in.: pyłów (PM 2,5 i PM 10), dwutlenku węgla czy tlenków azotu, zostaną porównane z danymi w identycznych warunkach pomiarowych podczas badań wykonanych w czasie spalania certyfikowanego pelletu otrzymanego z drzew iglastych, pochodzącego z rynku krajowego.

Zdaniem mgr. Adama Noconia słaba jakość dostępnego na rynku pelletu wynika przede wszystkim z braku świadomości producentów i konsumentów. Jak przekonuje doktorant, wprowadzenie na rynek bardziej przyjaznych środowisku mieszanek nie będzie wymagało znacznych nakładów finansowych, ponieważ proces ich produkcji nie różni się znacząco od stosowanych dotychczas metod. Należy zatem opracować skład i sposób efektywnego produkowania ekologicznego pelletu oraz przekonać producentów do wprowadzenia zmian, w wyniku których docelowo oczekiwać będzie można rzeczywistej poprawy jakości powietrza. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do naszego kraju znajdującego się na jednym z ostatnich miejsc wśród europejskich państw pod względem poziomu zanieczyszczenia powietrza. – Planujemy nawiązać też współpracę z producentami pelletu, którzy będą zainteresowani wdrożeniem zaprojektowanych przez nas i przebadanych rozwiązań. Perspektywy są obiecujące – podsumowuje badacz.

Wyniki badań mają służyć spełnianiu wymagań stawianych m.in. producentom urządzeń grzewczych w ramach tzw. ekoprojektu Komisji Europejskiej, który będzie obowiązywał od 2020 roku i został opracowany w celu zmniejszenia negatywnego wpływu danego produktu na środowisko naturalne. Co więcej, planowana praca doktorska jest odpowiedzią na wdrożoną na Śląsku oraz przewidywaną do wdrożenia w obrębie innych województw „uchwałą antysmogową”, a także na prowadzony na terenie Polski Program Ograniczenia Niskiej Emisji.

mk


Napisali o tym:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.