facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Egzaminy i certyfikaty IC3 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ

Do 28 stycznia 2016 r. w Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego można wziąć udział w egzaminie z zakresu technologii informatycznych. Do egzaminów certyfikujących IC3 w ciągu ostatnich dwóch dni przystąpiło już ponad 100 studentów. IC3 jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów: podstawy komputera, kluczowe programy i aplikacje, internet i praca online. Za każdy z nich uzyskuje się certyfikat, który poświadcza umiejętności niezbędne na rynku pracy. Więcej informacji o egzaminach i możliwości ich zdawania można znaleźć na stronie: http://informatyka.us.edu.pl/egzaminy.

Instytut Informatyki odwiedzają także uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół ponadgimnazjalnych – oprócz zdobycia certyfikatu rozmawiają ze studentami, nauczycielami akademickim, zwiedzają laboratoria. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez prodziekan ds. dydaktycznych WIiNoM dr Katarzynę Tryndę przy wsparciu pracowników technicznych Instytutu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.