facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Egzaminy i certyfikaty IC3 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ

Do 28 stycznia 2016 r. w Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego można wziąć udział w egzaminie z zakresu technologii informatycznych. Do egzaminów certyfikujących IC3 w ciągu ostatnich dwóch dni przystąpiło już ponad 100 studentów. IC3 jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów: podstawy komputera, kluczowe programy i aplikacje, internet i praca online. Za każdy z nich uzyskuje się certyfikat, który poświadcza umiejętności niezbędne na rynku pracy. Więcej informacji o egzaminach i możliwości ich zdawania można znaleźć na stronie: http://informatyka.us.edu.pl/egzaminy.

Instytut Informatyki odwiedzają także uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół ponadgimnazjalnych – oprócz zdobycia certyfikatu rozmawiają ze studentami, nauczycielami akademickim, zwiedzają laboratoria. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez prodziekan ds. dydaktycznych WIiNoM dr Katarzynę Tryndę przy wsparciu pracowników technicznych Instytutu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.