facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Egzamin „Swedex” z języka szwedzkiego jako obcego w Instytucie Filologii Germańskiej UŚ

7 marca 2015 roku o godz. 11.00 w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu zostanie przeprowadzony międzynarodowy egzamin „Swedex” na poziomie B2. Egzamin weryfikuje wszystkie kompetencje językowe, główny jednak nacisk kładzie się na sprawdzenie komunikatywności.

„Swedex” to jedyny egzamin certyfikatowy z języka szwedzkiego jako obcego. Obecnie organizowany jest w Niemczech, Polsce, Austrii, Estonii, Islandii,  Bułgarii, Holandii, Szwajcarii, Grecji, Wielkiej Brytanii,  Francji, Hiszpanii, Czechach, Rosji, Tajlandii i Argentynie. Egzamin został przygotowany w ramach projektu Sokrates Lingua 2 we współpracy ze specjalistami w zakresie testowania znajomości języka angielskiego i niemieckiego jako języka obcego. Ze strony szwedzkiej uczestniczyli w nim przedstawiciele Uniwersytetu Ludowego (Folkuniversitetet) i Instytutu Szwedzkiego (Svenska institutet). Podobnie jak inne egzaminy europejskie „Swedex” opiera się na skali poziomów opracowanych przez Radę Europy (Common European Framework of Reference) i jest uznawany w całej Europie.

Egzamin „Swedex” jest egzaminem międzynarodowym organizowanym przez Folkuniversitetet (Uniwersytet Ludowy). Można zdawać egzamin na różnych poziomach od A2, B1 po najwyższy przewidziany poziom B2.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu Filologii Germańskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.