facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dziewiąte posiedzenie plenarne KRUP: Warszawa, 17 czerwca 2011 roku

17 czerwca 2011 roku w Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się dziewiąte w bieżącej kadencji posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Obradom przewodniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, zarazem Przewodniczący Konferencji, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W porządku obrad posiedzenia KRUP w Warszawie znajdują się prezentacje i dyskusje dotyczące m.in. następujących tematów:

 1. Działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
 2. Ewaluacja jednostek naukowych. Aktualny stan prac Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.
 3. Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 4. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna – Akademicka Komisja Akredytacyjna. Kierunki rozwoju.

Do udziału w posiedzeniu Konferencji Rektorów zostali zaproszeni następujący Goście:

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbara Kudrycka,
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Maciej Banach,
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Witold Jurek,
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Zbigniew Marciniak,
 • Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – prof. Józef Lubacz,
 • Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – prof. Tadeusz Kaczorek,
 • Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej – prof. Marek Rocki,
 • Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – prof. Maciej Zabel,
 • Honorowy Przewodniczący KRUP – prof. Stanisław Lorenc,
 • Sekretarz KRUP – prof. Marek Kręglewski,
 • Prezes Fundacji Rektorów Polskich – prof. Jerzy Woźnicki,
 • przedstawiciele organizacji środowiska doktorantów i studentów: mgr inż. Kinga Kurowska – Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Dominika Kita – Przewodnicząca Parlamentu Studentów RP oraz Jacek Szymik-Kozaczko – Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich,
 • Redaktor naczelny „Forum Akademickiego” – Andrzej Świć.

Opracowanie:
Piotr J. Pradela
Sekretarz Rektora Uniwersytetu Śląskiego
Biuro KRUP w Katowicach

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.