facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień Węgierski w Katowicach - seminarium na Wydziale Nauk Społecznych

25 lutego 2010 r. w Katowicach obchodzić będziemy Dzień Węgierski, który organizuje Urząd Miasta w Katowicach oraz stowarzyszenie „Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło”. Partnerami wydarzenia są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego i Akademia Sztuk Pięknych.

Dzień Węgierski w Katowicach będzie poświęcony Henrykowi Sławikowi (1894-1944) – „polskiemu Wallenbergowi”, Sprawiedliwemu Wśród Narodów Świata, człowiekowi, który uratował życie ponad 30 tysiącom polskich uchodźców na Węgrzech, w tym 5 tys. Żydów.

Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i Prezydent Republiki Węgierskiej László Sólyom.

W ramach obchodów Dnia Węgierskiego o godz. 11.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w sali Rady Wydziału rozpocznie się seminarium dotyczące losów polskich uchodźcach na Węgrzech w czasie II wojny światowej i dokonaniach Henryka Sławika.

Jednocześnie w Akademii Muzycznej (ul. Zacisze 3, Katowice) odbędzie się wystawa nt. „1000 lat stosunków polsko-węgierskich. Uchodźcy polscy u przyjaciół Węgrów w latach 1939-1945. 90 lat polsko-węgierskich stosunków dyplomatycznych”. O godz. 19.00 będzie miał miejsce uroczysty koncert pt. „Polacy-Węgrom” z udziałem prezydentów Polski i Węgier.

Program seminarium organizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego:

  1. Uroczyste otwarcie: JE Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce Robert Kiss, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek;
  2. Dr Géza Jeszenszky: „Paralele polskiej i węgierskiej historii w XX wieku”;
  3. Dr hab. Arkadiusz Adamczyk: „Geopolityczne możliwości kształtowania Europy Środkowo-Wschodniej. Polska i Węgry 1919–1939, 1989”;
  4. Endre Varga: „Stosunki polsko-węgierskie w okresie 1914–1941”;
  5. Dr Jan Stanisław Ciechanowski: „Z dziejów stosunków polsko-węgierskich (1939–2009)”;
  6. Dr Károly Kapronczay: „József Antall. Przedstawiciel Rządu Królestwa Węgier do opieki nad uchodźcami z Polski”;
  7. Dr Lech Krzyżanowski: „Henryk Sławik – działacz polityczny na zachodnich kresach II RP”;
  8. Grzegorz Łubczyk: „Henryk Sławik. Przewodniczący Polskiego Komitetu Obywatelskiego”;
  9. Dr Imre Molnár: „János Esterházy. Zdradzony bohater narodów polskiego i węgierskiego”.

 

Na łamach „Dziennika Zachodniego” został opublikowany artykuł pt: „Sławik - bohater czasu wojny”

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.