facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień rektorski 9 października 2017 roku

Tablica z napisem: dzień rektorski

W związku z 50. jubileuszową inauguracją roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ogłasza poniedziałek 9 października 2017 r. dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Telefonogram (skan dokumentu, pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.