facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień rektorski 3 października 2016 r.

Zdjęcie: dokument i pióro wieczne

W związku z XLIX uroczystą inauguracją roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ogłasza poniedziałek 3 października 2016 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Telefonogram (skan dokumentu pdf) 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.