facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień Otwarty z Neurologopedią

25 kwietnia 2015 r. w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się Dzień Otwarty z Neurologopedią. Wydarzenie organizowane jest w związku z trwającą rekrutacją na dwusemestralne Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu prowadzone przez Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji (specjalność: neurologopedia). Podczas spotkania specjaliści zaprezentują różne aspekty pracy neurologopedy z dziećmi i dorosłymi pacjentami.

Program:

  • godz. 9.00 – wykład inauguracyjny pt. „Wybrane aspekty pracy neurologopedy z pacjentem z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego” – dr Tatiana Lewicka (Śląski Uniwersytet Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny im. Kornela Gibińskiego w Katowicach);
  • godz. 9.45 – wykład pt. „Zagadnienia ortodoncji w diagnostyce neurologopedycznej” – mgr Małgorzata Stępień-Sala (Centralny Szpital Kliniczny im. Kornela Gibińskiego w Katowicach);
  • godz. 10.30 – wykład pt. „O sztuce terapeutycznego dialogu” – mgr Weronika Żmuda (Centralny Szpital Kliniczny im. Kornela Gibińskiego w Katowicach).

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.