facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

1 kwietnia 2015 r. w Cieszynie odbędzie się dzień otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (WEiNoE). Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, seminarzystów oraz wszystkich zainteresowanych osób.

Dzień Otwarty będzie okazją do zapoznania się zarówno ze strukturą WEiNoE UŚ, ofertą dydaktyczną oraz zasadami rekrutacji na studia, a także z działalnością naukową pracowników i studenckich kół naukowych. Podczas spotkania studenci i pracownicy Wydziału będą udzielać odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące między innymi  studiów i przebiegu rekrutacji. Dodatkowo w programie zaplanowano warsztaty przygotowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych WEiNoE.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.