facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień Otwarty na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Logo Wydziału Pedagogiki i Psychologii

We wtorek 21 marca 2017 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbędzie się „Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” – Dzień Otwarty WPiPs UŚ. Podczas IV edycji wydarzenia pracownicy, doktoranci i studenci wydziału przygotowali siedemnaście warsztatów dla uczniów, w tym zajęcia w laboratorium psychologicznym oraz dwa szkolenia skierowane do nauczycieli dotyczące roli sprawiedliwego wychowawcy w edukacji oraz możliwości wykorzystania filmów fabularnych w pracy z uczniem.

Dodatkowo na wydziale znajdować się będą stoiska informacyjne na temat kierunków i specjalności realizowanych na WPiPs, stoisko Biura Karier UŚ oraz Samorządu Studenckiego. W programie wydarzenia przewidziano również zwiedzanie wydziału. W rolę przewodników wcielą się studenci.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać za pośrednictwem formularza do 13 marca lub do wyczerpania limitu miejsc. Szczegółowe informacje dostępne są w programie wydarzenia.

Formularz zgłoszeniowy (link)

Program wydarzenia (plik pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.