facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień Otwarty Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ

16 stycznia 2013 r. o godz. 9.00 rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się Dzień Otwarty Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego.

Wydarzenie, skierowane do  uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozpocznie się krótką prelekcją, dzięki której kandydaci na studia będą mogli zdobyć informacje na temat oferty edukacyjnej oraz warunków studiowania na MISHUS. Podczas spotkania studenci zabiorą uczniów na wykłady i ćwiczenia z kierunków znajdujących się w ich kręgu zainteresowań. Każdemu uczestnikowi zostanie przydzielony opiekun – student MISHUS, który opowie o swoich doświadczeniach związanych z nauką na Uniwersytecie Śląskim.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o przesłanie wiadomości zawierającej imię i nazwisko, telefon kontaktowy, nazwę i adres szkoły oraz preferowane kierunki studiów. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną pod adresem: samorzad.mish@us.edu.pl do 10 stycznia 2013 r.

Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Studencki MISHUS. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www. mish.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.