facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień Otwarty Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych

5 marca 2013 r. w sali 312 na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się Dzień Otwarty Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych – jednostki dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego, która prowadzi zajęcia w trzech językach: francuskim, polskim i angielskim. Wydarzenie, które rozpocznie się o godz. 10.00 będzie okazją m.in. do prezentacji oferty edukacyjnej MSNP.

W programie Dnia Otwartego znajdą się, m.in.: wystąpienia pracowników naukowych UŚ, lektorat z języka francuskiego, a także prelekcja absolwentki Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych, która opowie dlaczego warto studiować w języku francuskim w MSNP. Osoby, które są zainteresowane podjęciem studiów, po wcześniejszym zgłoszeniu (e-mail: marzena.gibas@us.edu.pl), będą miały możliwość udziału w próbnej rozmowie kwalifikacyjnej.

Chęć uczestnictwa w Dniu Otwartym Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych można zgłaszać do 28 lutego na podany adres e-mailowy.

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.