facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień Otwarty ISM

10 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się Dzień Otwarty Kolegium ISM (Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych) – połączonych Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Indywidualne Studia Międzyobszarowe skierowane są do osób, które chcą studiować dwa kierunki nie ograniczając się do jednej dziedziny wiedzy, samodzielnie dobierać zajęcia i prowadzących oraz pracować pod okiem najlepszych specjalistów. ISM to zupełnie nowa forma studiów, która łączy doświadczenia MISH i MISMP. Studenci ISM mają możliwość skorzystania z całej oferty dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego (w ramach studiów stacjonarnych, z wyjątkiem kierunków praktycznych na Wydziale Radia i Telewizji). Student wybiera jeden lub dwa kierunki wiodące, z których zrealizuje minimum programowe i otrzyma dyplom. Równocześnie może wybierać pojedyncze zajęcia lub całe bloki na innych kierunkach, niezależnie od wydziałów i obszarów wiedzy. Zyskuje dzięki temu unikatowe doświadczenia i kompetencje. Przez cały czas trwania studiów każdy student pozostaje pod opieką indywidualnego opiekuna, zwanego tutorem.

Spotkanie rozpocznie się krótką prelekcją na temat studiów ISM, następnie licealiści będą mieli okazję zwiedzić wydziały Uniwersytetu Śląskiego, a także dowiedzieć się, jak wyglądają studia międzyobszarowe w praktyce.

Uczniowie zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną: wrss.MISH@gmail.com do 8 kwietnia. W treści należy podać następujące dane: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwa i adres szkoły, interesujące Was kierunki studiów.

Foto: Biuro Prasowe UŚ

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.