facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień Otwarty Instytutu Psychologii UŚ

20 marca 2013 r. od godz. 9.00 w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie Dzień Otwarty. W programie wydarzenia przewidziano m.in.:

  • wykład pt. „Psychologia jest wszędzie", prezentujący specyfikę kierunku oraz zalety studiowania psychologii w ramach UŚ,
  • miniwykłady i warsztaty prowadzone w grupach przez studentów oraz pracowników Instytutu Psychologii,
  • wycieczki po Wydziale Pedagogiki i Psychologii prowadzone przez studentów Instytutu Psychologii.

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem dostępne sa na stronie internetowej: www.ip.us.edu.pl.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.