facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień otwarty Instytutu Historii

Logo Instytutu Historii UŚ

We wtorek 26 kwietnia 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się dzień otwarty Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Program wydarzenia obejmuje prelekcję dr hab. Agaty Kluczek pt. „Symbolika początków Rzymu w starożytnej ikonografii monetarnej” oraz wykład dr. Tomasza Kałuskiego pt. „Pieczęcie i herby we wspólnotach zakonnych na przykładzie opactwa cystersów w Lubiążu (XIII–XIX w.)”, a także prezentację przygotowaną przez Studenckie Koło Naukowe Historyków. Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się ze studentami historii Uniwersytetu Śląskiego oraz wziąć udział w przedstawieniu studenckim „Obrady sejmu szlacheckiego”. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.