facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień Kultury Kanadyjskiej na Wydziale Filologicznym

WF UŚ

12 maja 2011 r. na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu rozpocznie się Dzień Kultury Kanadyjskiej, który organizuje Centrum Studiów Kanadyjskich działające przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ. Gośćmi wydarzenia będą: prof. Marlene Atleo, dr Kinga Araya i Roswitha Majchrzak. 

Pierwsze Dni Kultury Kanadyjskiej odbyły się w 2001 roku z inicjatywy dr Eugenii Sojki. Od tamtej pory impreza odbywa się niemal corocznie w zbliżonej formule: zaproszeni goście z uczelni kanadyjskich i europejskich, zajmujący się studiami kanadyjskimi, prowadzą wykłady i warsztaty. Dni cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko studentów.

W tegorocznej edycji wykład pt. „A Silesian Girl from Roździeń – Teaching Teachers about a Canadian Search for Meaning and Identity” („Ślązaczka z Roździenia – ucząc nauczycieli o kanadyjskim poszukiwaniu sensu i tożsamości”) oraz warsztaty „Indigenous Storywork: Braiding together Myth, History, and Present for Future for Survivance” („Strategie narracyjne ludności rdzennej: splatanie mitu, historii i teraźniejszości w procesie kulturowego przetrwania [survivance'u]) poprowadzi prof. Marlene Atleo z Uniwersytetu Manitoba w Kanadzie. Dzięki jej rekomendacji, Centrum Studiów Kanadyjskich odwiedzi fotografka Roswitha Majchrzak, która opowie o swoich wyprawach do Kanady (wykład „My Personal Discovery of First Nations People in Canada” – „Moje odkrycie Pierwszych Narodów w Kanadzie”).

Podczas Dnia Kultury Kanadyjskiej nie zabraknie także osobistości związanej nie tylko z nauką, ale też ze sztuką. Dr Kinga Araya, wiele lat mieszkająca w Polsce, to artystka konceptualna analizująca w swojej sztuce pojęcie tożsamości, kulturowych dyslokacji oraz nomadyczności. Wygłosi ona wykład „Ten Steps: Walking towards the Exhaustion of Meaning” („Dziesięć kroków: dążąc do wyczerpania sensu”) po czym, w ramach warsztatów, zabierze studentów na spacer po Sosnowcu – „Post-Exilic Walks: Polish-Canadian Flanerie in Sosnowiec” („Spacery po-wygnańcze: polsko-kanadyjska flânerie w Sosnowcu”).

Dodatkowe prezentacje, warsztaty i konkursy przygotowali doktoranci Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz członkowie Studenckiego Koła Kanadystów. Wśród poruszanych przez nich tematów znajdą się zagadnienia feminizmu, tożsamości, stereotypów, historii oraz muzyki.

Możliwość spotkania i poznania wybitnych osobistości w dziedzinie studiów kanadyjskich, a także interdyscyplinarny charakter spotkań i przełamywanie stereotypów kulturowych, to tylko niektóre z cech Dni Kultury Kanadyjskiej na Uniwersytecie Śląskim.

Szczegóły dostępne są na stronach: www.csc.us.edu.pl oraz www.ikila.us.edu.pl.
 

Więcej

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.