facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień Kultury Bułgarskiej

Z okazji 20-lecia powstania bułgarystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ oraz Święta Narodowego Bułgarii 3 marca 2015 r. na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu obchodzony będzie Dzień Kultury Bułgarskiej. W programie wydarzenia, które rozpocznie się o godz. 11.00, przewidziano uroczyste otwarcie wystawy pt. „Bułgaria – kraj starożytnych cywilizacji” (autorzy: prof. Ivan Marazov, Ivo Hadjimishev). Ekspozycja prezentuje bogatą kulturę Traków – ludu zamieszkującego w starożytności tereny m.in. dzisiejszej Bułgarii. Liczne skarby trackie znalezione na terytorium Bułgarii należą do najwspanialszych w Europie. Wystawę otworzy dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie Kalina Stancheva.

Podczas Dnia Kultury Bułgarskiej wykład pt. „Trakowie w historii i micie” wygłosi dr Przemysław Piwowarczyk z Katedry Filologii Klasycznej UŚ. Dr Petar Lyanguzov z Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie przedstawi prezentację pt. „Wojna rosyjsko-turecka (1887–1888) i jej znaczenie dla wyzwolenia Bułgarów”.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęła również doc. dr Nadezhda Stalyanova z Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klimenta Ochrydzkiego w Bułgarii, która wygłosi wykład pt. „Portrety językowe bułgarskich polityków”.

Organizatorami Dnia Kultury Bułgarskiej są Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury w Warszawie i Katedrą Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego. 

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.