facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień Korporanta

logo Wydziału Prawa i Administracji UŚ

14 kwietnia 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego obchodzony był Dzień Korporanta, mający na celu uczczenie 50. rocznicy śmierci Adama Doruchowskiego – pierwszego prezesa polskiej korporacji akademickiej Aquilonia w Warszawie, 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz 200. powstania Polonii we Wrocławiu – pierwszej polskiej korporacji akademickiej, której tradycje kontynuuje Polska Korporacja Akademicka Magna Polonia Vratislaviensis. W programie wydarzenia zaplanowano: mszę świętą w intencji śp. Adama Doruchowskiego, palenie zniczy na grobach filistrów: Adama Doruchowskiego i Wojciecha Korfantego oraz sesję naukową.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: dziekan Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Czesław Martysz, Polska Korporacja Akademicka Aquilonia, Polska Korporacja Akademicka Magna Polonia Vratislaviensis, Poczet Założycielski Polskiej Korporacji Akademickiej Silesia Superior.

plakat promujący Dzień Korporanta

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.