facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień Języków Aglutynacyjnych

18 listopada 2015 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej oraz na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie Dzień Języków Aglutynacyjnych. W programie wydarzenia zaplanowano lekcje języka kazachskiego, kirgiskiego oraz tureckiego. Spotkania obejmować będą naukę podstawowych zwrotów umożliwiających swobodną komunikację, najważniejsze informacje geograficzno-turystyczne, zagadnienia dotyczące kultury i tradycji, degustacje, pokazy tańca i inne atrakcje. Warsztaty mają charakter otwarty, a ich głównym celem jest kreowanie postawy otwartości wobec odmienności językowo-kulturowej, a także ochrona wartości niematerialnych.

Osoby zainteresowane udziałem, powinny przesłać zgłoszenie (zawierające imię i nazwisko lub nazwę instytucji, liczbę zgłoszonych osób, preferowane miejsce oraz numer telefonu) drogą elektroniczną na adres e-mail: tydzienkultur@gmail.com.

Opiekę nad Dniami Języków sprawuje fanpage UŚ „Świat na wyrywki” prowadzony przez studentów Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.