facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Dzień języka i kultury polskiej” w Macedonii

10 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Świętych Cyryla i Metodego w Skopje odbędzie się „Dzień języka i kultury polskiej” zorganizowany w ramach obchodów 55. rocznicy istnienia polonistyki w Macedonii. W uroczystościach udział wezmą przedstawiciele macedońskiej uczelni: prof. dr Velimir Stojkovski – JM Rektor Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego, prof. dr Slavica Veleva – dziekan Wydziału Filologicznego, pracownicy polonistyki, studenci i absolwenci uczelni oraz licealiści z okolicznych szkół. Zgromadzonych gości powita Jacek Multanowski, ambasador RP w Skopje.

W obchodach rocznicy powstania polonistyki udział wezmą również goście z Polski: dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek – prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak – kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, dr Agnieszka Madeja ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz dr Magdalena Piekara z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ. W uroczystościach weźmie udział również dr Bogusław Szymański – dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

W ramach „Dnia języka i kultury polskiej” przeprowadzona zostanie debata dotycząca przyszłości polonistyki w Macedonii i perspektyw przyszłej pracy zawodowej dla absolwentów tego kierunku. Zaprezentowane zostaną materiały dydaktyczne, informacyjne i promocyjne Uniwersytetu Śląskiego, Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. Dla kandydatów na studia polonistyczne przeprowadzony zostanie quiz wiedzy o Polsce i pokazowa lekcja języka polskiego dla początkujących – uczestnicy zajęć będą mieli okazję poznać podstawy języka polskiego, a także zapoznać się z ofertą studiów na naszym uniwersytecie.

Na Uniwersytecie Świętych Cyryla i Metodego w Skopje jako lektorka języka polskiego pracuje obecnie dr Natalia Łukomska, która od wielu lat związana jest ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.