facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień Darwina 2010

28 maja 2010 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ odbędzie się trzeci Dzień Darwina, organizowany przez Koło Naukowe Psychologii Ewolucyjnej i Etologii Uniwersytetu Śląskiego. 

Jak mówią organizatorzy, tym razem chcą zastanowić się nad kwestią zmiany postrzegania człowieka w świetle różnych nauk, co może być konsekwencją przyjęcia perspektywy ewolucyjnej. Czym jest ludzka kultura? Jaki jest status duchowości i transcendencji? Jak wychowywać młode generacje? Do czego dążymy? Te i inne pytania pragną uczynić przedmiotem refleksji w czasie spotkania.

W programie wydarzenia przewidziano sesję referatową z udziałem studentów, doktorantów i pracowników naukowych, będących reprezentantami takich dyscyplin naukowych, jak: biologia, psychologia i socjologia.

Warsztaty z zakresu genetyki populacyjnej oraz prezentacja przygotowana przez przedstawicieli Akademii Młodych Biologów, działającej przy Pałacu Młodzieży w Katowicach, to kolejne wydarzenia towarzyszące spotkaniu z nauką. Uczestnicy Dnia Darwina otrzymają certyfikaty potwierdzające udział.

Szczegółowy plan wydarzeń został opublikowany na stronie Koła Naukowego Psychologii Ewolucyjnej i Etologii UŚ: http://socjobiologia.blox.pl/.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.