facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Dzień Campus France w Polsce – Studia we Francji”

5 listopada 2013 r. od godz. 10.00 do 14.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się „Dzień Campus France w Polsce – Studia we Francji”. Wydarzenie adresowane jest do osób zainteresowanych studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego w Polsce. W inauguracji wydarzenia udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W programie przewidziano m.in.: porady przedstawicieli agencji rządowej Campus France i reprezentantów wybranych kierunków studiów, prezentacje pozwalające na lepsze przygotowanie wyjazdu i przebiegu studiów. Wydarzenie będzie również okazją do rozmowy z przedstawicielami francuskich firm działających w regionie. Na zakończenie odbędzie się konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

Gościem wydarzenia będzie attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce Sébastien Reymond, którego o godz. 9.30 podejmie JM Rektor UŚ  prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

„Dni Campus France w Polsce” odbędą się również w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Toruniu, Łodzi oraz Warszawie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: www.polska.campusfrance.org  oraz www.institutfrancais.pl/sciences-universites.

Program


O wydarzeniu pisali również:

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.