facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień Campus France na Uniwersytecie Śląskim

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France organizują „Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji”. Spotkania odbywać się będą od 3 do 6 listopada 2015 r. w ośmiu miastach w Polsce. Adresowane są do osób zainteresowanych studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego w Polsce.

W Katowicach Dzień Campus France odbywał się 3 listopada 2015 r. od godz. 10.00 do 13.00 na Wydziale Nauk Społecznych. W programie przewidziano: indywidualne porady przedstawicieli Agencji Campus France i reprezentantów wybranych kierunków studiów oraz prezentacje pozwalające na lepsze przygotowanie wyjazdu i przebiegu studiów.

Spotkanie swoją obecnością uświetnił attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce dr inż. Sébastien Reymond, którego o godz. 9.30 w rektoracie uczelni podjął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W obchodach Dnia Campus France na Uniwersytecie Śląskim udział wzięli również prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, konsul honorowa Francji w Katowicach Anna Krasuska-Terrillon, dyrektor Alliance Française w Katowicach Karl Zangerle, zastępca dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki prof. dr hab. Halina Widła, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii dr hab. Robert Pyka oraz dr Renata Jankowska z Instytutu Socjologii UŚ.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego, uczestnicy Dnia Campus France mieli okazję do osobistego kontaktu z przedstawicielami francuskich firm działających w regionie. Na zakończenie przeprowadzony został konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: www.polska.campusfrance.org oraz www.institutfrancais.pl/sciences-universites.

Program spotkania w Katowicach

Plakat informujący o spotkaniach Campus France

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.