facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dzień Campus France w Polsce

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France organizują „Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji”. Spotkania odbywać się będą od 4 do 7 listopada 2014 r. w ośmiu miastach w Polce. Adresowane są do osób zainteresowanych studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego w Polsce.

W Katowicach Dzień Campus France odbywać się będzie 4 listopada 2014 r. od godz. 10.00 do 13.00 na Wydziale Nauk Społecznych (III piętro, sala sympozjalna). W otwarciu udział weźmie JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W programie przewidziano: indywidualne porady przedstawicieli Agencji Campus France i reprezentantów wybranych kierunków studiów oraz prezentacje pozwalające na lepsze przygotowanie wyjazdu i przebiegu studiów. Będzie również okazja do osobistego kontaktu z przedstawicielami francuskich firm działających w regionie. Na zakończenie przeprowadzony zostanie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

Gościem wydarzenia będzie attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce dr inż. Sébastien Reymond, którego o godz. 9.30 podejmie JM Rektor UŚ  prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: www.polska.campusfrance.org oraz www.institutfrancais.pl/sciences-universites.

Program spotkania

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.